Styrelsen 2019/20

Ordförande: Lars Lööf, tel 0709-304 907
Kassör Gunnar Fagerstedt
Ledamöter:
Johan Sahlin
Ulrica Kallur
Sofia Willuhn
Suppleanter:
Pia Skagerberg
Andreas von Kern