Bli medlem i Mörtnäs fastighetsägareförening

Föreningarnas målsättning är att tillvarata medlemmarnas intressen i gemensamma frågor, bl.a genom att underhålla, bevara, utveckla och utöva tillsyn över föreningens fastigheter. Genom att arrangera gemensamma aktviteter som Valborgs- och Midsommarfirande är ambitionen att öka gemenskapen och trivseln i området.

Vem kan bli medlem?

Alla som bor i Mörtnäsområdet kan bli medlemmar.

Vad kostar det?

Medlemsavgiften är 600 kr per familj och år. Betalning sker via bankgiro: 682-9345 eller plusgiro 5 92 72-5.
Dessutom kan betalning ske via Swish nr: 123 312 3700

Efter betalningen har mottagits erhåller du ett P-tillstånd för vår parkering vid vår strand, längs med väg 222.
Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, namn o adress, dessutom helst även mailadress.

Fortsatt utveckling av föreningen

Kontinuerligt ska föreningen utvecklas och ju fler vi är som engagerar oss desto större chanser har vi att påverka och kan genomföra aktiviteter. Har du intresse av att aktivt arbeta med frågor som berör de boende i området? Hör av dig till styrelsen och fundera gärna på om du själv vill vara med i styrelsen!

Ny medlem

Som medlem i föreningen får du ta del av aktiviteter som arrangeras och erbjudanden från lokala aktörer. Efter betalning erhåller du även ett parkeringskort till parkeringen vid stranden. Fyll i formuläret här intill och skicka till föreningen.