Kontakta Mörtnäs fastighetsägareförening

Ny styrelse utsedd på extra årstämma 11/6 2019  

Ordförande:
 Lars Lööf
Kassör: Gunnar Fagerstedt
Sekreterare: Kalle Wöhlk
Ledamöter
Johan Sahlin
Ulrica Kallur
Sofia Willuhn
Ledamot: Mattias Höglund
Suppleanter: 
Pia Skagerberg
Andreas von Kern 

E-post:
 mortnasfastfor@gmail.com