Årsmöte 5e November

Arsmote sammansatt

2020-10-20

Årsmöte hålls den 5e november kl.19.00 på Gustavsbergsteatern. OBS: Föranmälan: maila namn till mortnasfastfor@gmail.com

Samtliga medlemmar 2019 i Mörtnäs Fastighetsägareförening upa hälsas hjärtligt välkomna till föreningens fotsatta årsmöte.
Årsmötet som hölls digitalt i våras bordlade samtliga punkter efter punkten §6

Godkännande av dagordningen och beslöt att på styrelsens inrådan hålla de fortsatta förhandlingarna när smittläget så tillät. Styrelsen är därför glad att kalla till fortsatta årsmötesförhandlingar i Gustavsbergsteatern den 5
november 2020 kl. 19.00

Samtliga medlemmar år 2019 kallas alltså till årsmötet. Medlemmar 2020 är
självklart också välkomna men har inte rösträtt. Förhandlingarna kommer att
börja med §7 ? Fastställande av röstlängd. Samtliga närvarande kommer att
kunna hålla smitt-säkert avstånd till andra som inte ingår i hushållet. Hushållsmedlemmar kan sitta bredvid varandra.
Enklare förfriskningar kommer att finnas på plats men ingen paus kommer att tas i förhandlingarna. Ankomst och avgång till/från mötet kommer att hållas under uppsikt så att avstånden kan hållas.

Enligt stadgarna skulle motioner och förslag rörande föreningens verksamhet, sänts eller lämnats till styrelsen senast tisdagen den 1 april. Inga motioner eller förslag har inkommit.

Årsavgiften bestäms på årsmötet, där styrelsen kommer att föreslå oförändrad årsavgift på 600 SEK.

Kontakta gärna styrelsen genom vår email mortnasfastfor@gmail.com om ni har frågor eller undrar över något.